دوره های زبان

دوره زبان انگلیسی جهانگردی متشکل از دو دوره مقدماتی 1 و مقدماتی 2 است. این دوره به زبان انگلیسی توسط اساتید رشته گردشگری برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با 09306905440 تماس حاصل فرمایید.  www.UlduzTourism.com