برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد مدیریت جهانگردی 96 - کنکور 97

برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد مدیریت جهانگردیزمستان 1396 پنجشنبه و جمعه ها

  

 

 

9 – 11

11 - 13

13 - 15

15 - 17

هفته اول30 آذر

*****

*****

زبان انگلیسی

روش کمی

هفته اول 1 دی

تاریخ و جغرافیا

اقتصاد و برنامه ریزی

اقتصاد و برنامه ریزی

مدیریت و بازاریابی

هفته دوم - 7 دی

*****

*****

زبان انگلیسی

روش کمی

هفته دوم - 8 دی

تاریخ و جغرافیا

اقتصاد و برنامه ریزی

اقتصاد و برنامه ریزی

مدیریت و بازاریابی

هفته سوم - 14 دی

*****

*****

زبان انگلیسی

روش کمی

هفته سوم - 15 دی

تاریخ و جغرافیا

اقتصاد و برنامه ریزی

اقتصاد و برنامه ریزی

مدیریت و بازاریابی

هفته چهارم - 21 دی

*****

*****

زبان انگلیسی

روش کمی

هفته چهارم 22 دی

تاریخ و جغرافیا

اقتصاد و برنامه ریزی

اقتصاد و برنامه ریزی

مدیریت و بازاریابی

هفته پنجم 28 دی

*****

*****

زبان انگلیسی

روش کمی

هفته پنجم - 29 دی

آزمون اول

اقتصاد و برنامه ریزی

اقتصاد و برنامه ریزی

مدیریت و بازاریابی

هفته ششم - 5 بهمن

*****

*****

زبان انگلیسی

روش کمی

هفته ششم 6 بهمن

تاریخ و جغرافیا

اقتصاد و برنامه ریزی

اقتصاد و برنامه ریزی

مدیریت و بازاریابی

هفته هفتم - 12 بهمن

*****

*****

زبان انگلیسی

روش کمی

هفته هفتم - 13 بهمن

آزمون دوم

اقتصاد و برنامه ریزی

مدیریت و بازاریابی

مدیریت و بازاریابی

هفته هشتم - 19 بهمن

*****

*****

زبان انگلیسی

روش کمی

هفته هشتم - 20 بهمن

تاریخ و جغرافیا

اقتصاد و برنامه ریزی

مدیریت و بازاریابی

مدیریت و بازاریابی

هفته نهم - 26 بهمن

*****

*****

زبان انگلیسی

روش کمی

هفته نهم 27 بهمن

آزمون سوم

اقتصاد و برنامه ریزی

مدیریت و بازاریابی

مدیریت و بازاریابی

هفته دهم - 3 اسفند

*****

*****

زبان انگلیسی

روش کمی

هفته دهم 4 اسفند

تاریخ و جغرافیا

اقتصاد و برنامه ریزی

مدیریت و بازاریابی

مدیریت و بازاریابی

هفته یازدهم - 10 اسفند

*****

*****

زبان انگلیسی

روش کمی

هفته یازدهم - 11 اسفند

آزمون چهارم

اقتصاد و برنامه ریزی

مدیریت و بازاریابی

مدیریت و بازاریابی

آزمون جامع 17 فروردین

آزمون پنجم

     

آزمون جامع - 31 فروردین

آزمون ششم

     
 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09306905440 تماس حاصل فرمایید.

توجه:   لطفا آخرین اخبار کارشناسی ارشد رشته های جهانگردی را از وب سایتwww.UlduzTourism.comپیگیری فرمایید

آدرس کلاسها:تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قصیر، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی   تلفن: 2-88725400

 

 

 

اطلاعات تماس

تلفن: 9-66383307

خط ویژه: 66890689

فکس: 02166890673

موبایل: 09306905440

ورود